ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr

πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώς


απ' όλο τον κόσμο


τα κινήματα στην Ευρώπη

περισσότερα...


σχετικές ιστοσελίδες


Emancipating Education For All
EduFactory Collective
Ενημέρωση (Ιούν-Ιούλ. 2009)


California  
Remaking the Univeristy (University of California)
defendcapubliceducation

New York
The New School In Exile (N.Y.)