ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώς

πάγια στοιχεία ενημέρωσης


  • Ανοικτή Επιστολή Ξένιας Χρυσοχόου 24-07-2011 {pdf}
  • Ανοικτή Επιστολή Δημήτρη Κωτσάκη 17-09-2011 {pdf}
  • Γράμμα προς τους πρωτοετείς και τους γονείς - Σύλλογος ΔΕΠ Νοσηλευτικής - ΕΚΠΑ {doc, pdf}