ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώς
Τα εκλεγμένα μη διορισμένα μέλη ΔΕΠ


Ψήφισμα στο 10ο Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ (16-01-11}

Πεπραγμένα (15-01-11}

Ενημερωτικό Έντυπο για 10ο Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ (15-01-11}

Δελτίο Τύπου Πρωτοβουλίας (14-01-11}

Απόφαση Πρώτης Συνάντησης (30-10-10}