ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@cc.ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςστο  Πανεπιστήμιο  Πάτρας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ανακοίνωση Πρυτανικού Σχήμετος 19-10-2010 για το νέο θεσμικό πλαίσιο

Ψήφισμα Μαθηματικού Τμήματος 01-11-2010

Ψήφισμα Συγκλήτου (04-11-2010)


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ψήφισμα Γ.Σ. Συλλόγου Διοικητικών (Απεργία - Κατάληψη 11 Νοε 2010  (09-11-2010)