ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@cc.ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώς
ΨΗΦΙΣΜΑ Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών
 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 453/4 Νοεμβρίου 2010
Συνεδρία της, σε σχετική συζήτηση αναφορικά με το «Κείμενο Διαβούλευσης
για την έναρξη διαλόγου» του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων που κατατέθηκε από την Υπουργό κ. Ά Διαμαντοπούλου στην 65η
Σύνοδο Πρυτάνεων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

«Η Σύγκλητος με λύπη της διαπιστώνει την προσπάθεια συκοφάντησης του
Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου που επιχειρείται και κλιμακώνεται
καθημερινά, γεγονός που αποσκοπεί στο να διαμορφωθεί ένα κλίμα απαξίωσης
του. Επισημαίνει το σημαντικότατο έργο που επιτελείται στο Δημόσιο
Πανεπιστήμιο, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά, ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης και υποχρηματοδότησης και ζητά από την Πολιτεία να σταθεί αρωγός σε
αυτή την προσπάθεια των ΑΕΙ. Είναι αναγκαίο να προβάλλονται όχι μόνο τα
προβλήματα αλλά και τα επιτεύγματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.


Τα εντεινόμενα οικονομικά προβλήματα των Ιδρυμάτων, οι ελλείψεις σε
ακαδημαϊκό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό καθώς και σε υποδομές, η
διαρκής υποχρηματοδότηση, η έλλειψη σταθερής και αξιόπιστης πολιτικής
υποστήριξης της έρευνας συνθέτουν το σημερινό τοπίο της Ανώτατης Παιδείας.


Η Σύγκλητος θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ενός λιτού θεσμικού πλαισίου που
θα κατοχυρώνει την αυτοτέλεια (οικονομική, θεσμική και διοικητική) και το
αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και θα διατηρεί το ρόλο των θεσμικών του
οργάνων (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Γενικές Συνελεύσεις).


Η Σύγκλητος εκτιμά ότι το κείμενο «Διαβούλευσης και Έναρξης Διαλόγου» που
κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
δεν
μπορεί να αποτελέσει βάση διαλόγου, καθώς περιέχει αντισυνταγματικές
διατάξεις σχετικά με τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση και στον πυρήνα του
καταλύει τον δημόσιο χαρακτήρα και το αυτοδιοίκητο του Ελληνικού
Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του αποστολής, το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρά τα
ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που τίθενται, θα επεξεργαστεί και θα διαμορφώσει
τις δικές του προτάσεις και διεκδικήσεις για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Για
το σκοπό αυτό συγκροτεί θεσμική επιτροπή σε επίπεδο Συγκλήτου και καλεί τις
Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων να καταθέσουν τις προτάσεις τους.»