ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
Οι ΝΟΜΟΙ (2003 - 2009)

 

Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. Γκιουλέκας , Μ. Μπόλαρης
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία  Νόμος
Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Ημερομηνία ψήφισης 1.8.2008
Ημερομηνία κατάθεσης 17.7.2008
Αριθμός ΦΕΚ 177Α'/25.8.2008 
Αριθμός νόμου3696 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση: pdf
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής: pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής: pdf
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: pdf
Αδειοδότηση Κολλεγίων
ΦΕΚ 1531 / 27-07-09pdf
ΦΕΚ 1532 / 27-07-09pdf
Εγκύκλιοι ΥπΕΠΘ
08-10-200815-12-2008
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολλέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008» 

 
 

Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία  Σχέδιο Νόμου
Επιτροπή
Ημερομηνία ψήφισης
Ημερομηνία κατάθεσης
Αριθμός ΦΕΚ
Αριθμός νόμου
Αρχεία νομοσχεδίου
Σχέδιο Νόμου (13-09-09)

 
 

Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης
Ημερομηνία κατάθεσης 13.6.2008
Αριθμός ΦΕΚ
Αριθμός νόμου
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο   ΦΕΚ
Έγγραφο (16-09-08) Α. Κυριαζή, Ειδ. Γραμματέα
Τροπολογία (στον νόμο για τα κολέγια)  άρθρο 24 Ν 3696/2008 
Ιστορικό


Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας
Υπουργείο  Ανάπτυξης
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή
Ημερομηνία ψήφισης  
Ημερομηνία κατάθεσης 08.02.2008
Αριθμός ΦΕΚ  49Α
Αριθμός νόμου  3734
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Τροπολογίες (142, 143, 144)
Αναστολή έναρξης εφαρμογής Θεσμικού Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ν.373423/1/2009, ΦΕΚ 8Α/28.1.2009)
προηγούμενα νομοσχέδια (εκδοχή Ιουλ. 2007) - άλλα στοιχεία
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Τροπολογία (για το ΠΔ 407/80)
νομοσχέδια / νόμοι, ανακοινώσεις, θέσεις, πολιτικές (Ελλάδα, Ευρώπη)
δείτε σελίδα (ΠΟΣΔΕΠ 2002-08)

Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

ΙΔΒΕ, νεανική επιχειρηματικότητα, - Ινστ. Νεολαίας - Τοπικά Συμβούλια Νέων, ΑΕΙ: ΕΛΕ - ΑΔΙΠ - ΔΙ.ΠΑ.Ε. - ΕΑΠ - Κολλέγιο Ευρώπης - ΑΣΕΙ, Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Ακαδημία Αθηνών, Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε φορείς δια βίου εκπαίδευσης, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, ΤΕΕ, κ.λπ.

Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Ημερομηνία ψήφισης 29.5.2007
Ημερομηνία κατάθεσης 10.5.2007
Αριθμός ΦΕΚ  
Αριθμός νόμου  
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Τροπολογία

 
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Ημερομηνία ψήφισης 13.3.2007
Ημερομηνία κατάθεσης 20.2.2007
Αριθμός ΦΕΚ 69 A'/20.3.2007
Αριθμός νόμου 3549
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Προεδρικά Διατάγματα - Υπ. Αποφάσεις - Εγκύκλιοι - Προσφυγή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 608 - 2007) για τα εκλεκτορικά σώματα
Αίτηση Ακύρωσης Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΣΔΕΠ, 22-06-07),
Ορισμός Δικάσιμης (13-03-08)
Προεδρικό Διάταγμα 226 (ΦΕΚ 256 - 20-11-2007 για τα συγγράμματα {pdf, svg: σελ1, σελ2)
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός (ΥπΕΠΘ 26-02-08), ΦΕΚ 160 220 τ.Α (03-11-08) - Γνωμοδότηση 144/2008 ΣτΕ (05-11-08)
4ετής προγραμματισμός: Εγκύκλιος ΥπΕΠΘ (26-02-08), {Υπόδειγμα - Πίνακες - Παράρτημα (24-03-08) }
Εσωτερικοί Κανονισμοί Εργαστηρίων Ιατρικής
Μετονομασία -Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίων Ιατρικής Αθηνών και Δημοκριτείου: Υπουργική Απόφαση {ΦΕΚ 852 -1 Ιουνίου 2007}
Συμπληρωματικά στοιχεία - ιστορικό

Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ι. Κουράκος, Μ. Μπόλαρης
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  28.9.2005
Ημερομηνία κατάθεσης  1.9.2005
Αριθμός ΦΕΚ 260Α'/17.10.2005 
Αριθμός νόμου 3404 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν ΝομοσχέδιοΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Φ. Τσαλίδης, Χ. Αηδόνης
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  6.9.2005
Ημερομηνία κατάθεσης  20.7.2005
Αριθμός ΦΕΚ 240Α'/13.9.2005 
Αριθμός νόμου 3391 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Τροπολογίες:  402, 412
Συζήτηση στη Βουλή
30-08-2005, 31-08-2005


Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γ. Δεικτάκης, Δ. Λιντζέρης
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  20.7.2005
Ημερομηνία κατάθεσης  30.6.2005
Αριθμός ΦΕΚ 191Α'/2.8.2005 
Αριθμός νόμου 3376 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
 

Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση – Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μ. Κόλλια - Τσαρουχά, Μ. Παντούλας
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  10.7.2005
Ημερομηνία κατάθεσης  30.5.2005
Αριθμός ΦΕΚ 189Α'/2.8.2005 
Αριθμός νόμου 3374 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο   ΦΕΚ
Υπουργική Απόφαση (πιστωτικές μονάδες - βαθμολογία - πράξεις διορισμού ΔΕΠ) (ΦΕΚ 1466/13-08-07)
Ιστορικά στοιχεία - προσχέδιο νόμου

Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χ. Καλογήρου, Β. 'Εξαρχος
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  21.6.2005
Ημερομηνία κατάθεσης  23.5.2005
Αριθμός ΦΕΚ 171Α'/6.7.2005 
Αριθμός νόμου 3369 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Τροπολογίες 341, 342, 343, 344, 345
Ιστορικά στοιχεία - Συζήτηση στη Βουλή


Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Φ. Τσαλίδης, Μ. Μπόλαρης
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  16.3.2005
Ημερομηνία κατάθεσης  23.3.2005
Αριθμός ΦΕΚ 80Α'/1.4.2005 
Αριθμός νόμου 3328 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: 
Ιστορικά στοιχεία - απόψεις φορέων

Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. Κανελλοπούλου, Σ. Ράπτη
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  22.2.2005
Ημερομηνία κατάθεσης  26.1.2005
Αριθμός ΦΕΚ 61Α'/8.3.2005 
Αριθμός νόμου 3323 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο


Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και θέματα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίου.  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Α. Παπακώστα, Μ. Παντούλας
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  22.10.2004
Ημερομηνία κατάθεσης  1.10.2004
Αριθμός ΦΕΚ 208 Α’/1.11.2004 
Αριθμός νόμου 3282 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Τροπολογίες: 

192, 167, 193

 
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων  - Έλεγχος νομιμότητας διορισμού στο ΥπΕΠΘ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Σ. Ράπτη
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  13.7.2004
Ημερομηνία κατάθεσης  18.6.2004
Αριθμός ΦΕΚ 138Α’/22.7.2004 
Αριθμός νόμου 3255 
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
 
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή -
Ημερομηνία ψήφισης  17.1.2006
Ημερομηνία κατάθεσης  
Αριθμός ΦΕΚ  
Αριθμός νόμου  
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Τροπολογία: 

514

Σημειώματα Υπ. Παιδείας

Προς Πρυτάνεις (29-09-05) 1, 2Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις. (εκλογές διοικήσεων ΑΕΙ) ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. Κανελλοπούλου, Χ. Αηδόνης
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Ημερομηνία ψήφισης 21.2.2006
Ημερομηνία κατάθεσης 19.12.2005
Αριθμός ΦΕΚ 41Α'/27.2.2006
Αριθμός νόμου 3443
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Τροπολογίες 538, 539, 540, 552, 553


Βιβλιοθήκες
Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κατηγορία   Νόμος
Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Ημερομηνία ψήφισης 21.2.2006
Ημερομηνία κατάθεσης 19.12.2005
Αριθμός ΦΕΚ 41Α'/27.2.2006
Αριθμός νόμου 3443
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Τροπολογίες 538, 539, 540, 552, 553