ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
universitas.net@gmail.com
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςΝόμοι - Νομοσχέδια
μετά το 2010

Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης
Υπουργείο  Οικονομικών
Κατηγορία   Σχέδιο νόμου
Επιτροπή
Ημερομηνία κατάθεσης  3.3.2010
Αρχεία νομοσχεδίου
Αιτιολογική Έκθεση: Αιτιολογική Έκθεση:
Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής: Πρακτικό - Έκθεση της Επιτροπής
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής: Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής