ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςστην Ιταλία


Avec vous, contre «Un marché de la Connaissance !»

Please sign and circulate the call in solidarity with the students arrested (add also your affiliation): http://www.PetitionOnline.com/wave/petition.html