ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώς

στη Γερμανία

Occupied Universities in Germany

Written by unsereunis.de   
Saturday, 14 November 2009 16:23
 • University of Heidelberg [03/11]
 • University of Potsdam [04/11]
 • Academy of Fine Arts in Munich [05/11]
 • Technical University of Dresden [09/11]
 • University of Greifswald [09/11]
 • University of Niederrhein (Mönchengladbach) [09/11]
 • University of Dresden [10/11]
 • University of Mainz [10/11]
 • University of Landau [11/11]
 • Free University of Berlin [11/11]
 • University of Applied Science in Coburg [11/11]
 • University of Bielefeld [11/11]
 • University of Würzburg [11/11]
 • University of Hamburg [11/11]
 • University of Göttingen [11/11]
 • University of Hildesheim [11/11]
 • Humboldt University in Berlin [11/11]
 • Free University of Berlin [11/11]
 • Technical University of Berlin [12/11]
 • Ludwig Maximilian University of Munich [12/11]
 • University of Osnabrück [12/11]
 • Alice Salomon University of Berlin [12/11]