ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
στη Γαλλία

"Η έρευνα εν κινδύνω": Γάλλοι ερευνητές κινητοποιούνται με το σύνθημα: - "Να σώσουμε την έρευνα"

νομοσχέδιο για το νέο Πανεπιστήμιο (fra)


"Τα Πανεπιστήμια εν κινδύνω": Γάλλοι πανεπιστημιακοί κινητοποιούνται με το σύνθημα: - "Να σώσουμε το Πανεπιστήμιο" (sauvons l Universite)

Συλλογικότητες - Δίκτυα


Le Collectif PAPERA