ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςστο Ε. Μ. Πολυτεχνείο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου (18-11-09)


ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
  13 Οκτωβρίου 2010 (pdf, doc)


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ομόφωνη)  14 Οκτωβρίου 2010 (pdf)