ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@cc.ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςΣύλλογος ΔΕΠ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Απόφαση Γ.Σ. 02-11-10 (για τα νέα μέτρα) - Απεργία 11-12 Νοε. 2010

Απόφαση Γ.Σ. 01-12-10 Απεργία 9-10 Δεκ. 2010, διαμαρτυρία στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, εκδήλβση στις 9 Δεκ, απεργία 15 Δεκ. 2010