ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςστο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ 

Για το θεσμικό πλαίδιο (18-10-2010)


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Για το θεσμικό πλαίδιο (05-11-2010)