ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@cc.ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςστο  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  Κρήτης
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Καταγγελία του Συλλόγου (17-11-09)

Απόφαση Δ.Σ. για τις κυβερνητικές εξαγγελίες (νέο θεσμικό πλαίσιο) (20-10-10)