ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςστο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

Απόφαση Συγκλήτου Α. Π. Θ. για το νέο Θεσμικό Πλαίσιο (03-11-10}


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Απόφαση Γ.Σ. ΠΤΔΕ Α. Π. Θ. για το νέο Θεσμικό Πλαίσιο (01-11-10}