ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η εισαγγελία Ρόδου παρεμβαίνει (Μάιος 2009).  Στοχοποιούνται οι καταλήψεις των φοιτητών και οι αγώνες τους.   Χτυπιούνται δημοκρατικά και πολιτικά δικαιώματα.   Επιζητείται ο χαφιεδισμός μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου.   Το άσυλο μπαίνει στο στόχαστρο, και η έκρηξη του Δεκέμβρη που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα παρουσιάζεται σαν μία οργανωμένη εγκληματική ενέργεια.   {Η παρέμβαση, οι αντιδράσεις Κοσμήτορα, Πρύτανη, Συλλόγου ΔΕΠ, δημοσιεύματα: σελίδα}


ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

Απόπειρα άμεσης ή έμμεσης περιστολής της ελεύθερης διακίνησης απόψεων στον ακαδημαϊκό χώρο, φρονηματική στοχοποίηση συναδέλφου {δημοσιεύματα, αντίδραση κοσμητείας και Συλλόγου ΔΕΠ: σελίδα.}


ΜΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ σε ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Π.Δ. 407

Ανακοίνωση Κ.Σ. Συλλόγου Διδασκόντων Παν. Αιγαίου (18-11-09}
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

Ψήφισμα Συγκλήτου Παν. Αιγαίου για το Θεσμικό Πλαίσιο (15-10-10}

Ψήφισμα Συγκλήτου Παν. Αιγαίου για τη χρηματοδότηση (15-10-10}